Vrijwilligers

Brouwerij Bosch draait op ca. 25 vrijwilligers, die als gids, gastvrouw/-heer, lid van de klusploeg of poetsploeg of als bestuurslid dan wel adviseur, belangeloos en zonder bezoldiging of vergoeding actief zijn voor de stichting. 

Allemaal dragen zij op onmisbare wijze bij aan de doelstellingen van de stichting: het in stand houden/restaureren van de brouwerij als Industrieel monument.

Gids, gastvrouw/-heer

Elke week staat deze groep paraat voor de ontvangst van onze bezoekers! Ze gidsen de individuele bezoekers door de brouwerij en ook elke bezoekersgroep, die gebruik wil maken van onze andere rondleidingen. Onze vrijwilligers zijn gastvrij en beschikken over enorm veel kennis over de brouwerij- en familie-historie alsmede het brouwproces. In het jaar 2019 mochten we een ongekend hoog aantal bezoekers ontvangen bij Brouwerij Bosch. In 2020 waren we noodgedwongen door de corona-maatregelen maar beperkt open voor bezoekers.


Klusploeg

We prijzen ons gelukkig met een solide groep vrijwilligers die technische werkzaamheden verricht! De klusploeg voert bijna wekelijks met kennis en daad werkzaamheden uit aan het complex, zoals onderhoud aan machines, technische installaties, schilderwerkzaamheden, inrichtingswerkzaamheden, etc. Dat bespaart enorm op het inhuren van bedrijven. De mensen met het oliekannetje, als het ware! 


Poetsploeg

Alles kan nog zo goed voor elkaar zijn, als het complex niet wordt onderhouden, dan verloedert de zaak. En het behoud van het brouwerijcomplex voor de toekomst staat altijd voorop. Wie Brouwerij Bosch heeft bezocht weet dat alles 'spick&span' wordt onderhouden. Een stijlkamer in het brouwershuis moet wekelijks worden onderhouden, zoals zo meer onderdelen van het complex. Niet altijd te zien, maar zeker noodzakelijk!


Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het behoud/de restauratie van de brouwerij als industrieel monument en regelt de gang van zaken binnen het brouwerijcomplex, zorgt voor deugdelijke begrotingen en maakt beleid voor nu en in de toekomst.

Het stichtingsbestuur bestaat uit: wnd. voorzitter Inekey Brand, Erwin Gerardu, Rutger Bronsveld, Mieke Beaumont, Thijs Brand, René Brouwers, Joes Minis en Sjoerd Humblé.