Vrijwilligers

Brouwerij Bosch draait op ca. 20 vrijwilligers, die als gids, gastvrouw/-heer, lid van de klusploeg of poetsploeg, of als bestuurslid, actief zijn voor de stichting. 

Allemaal dragen zij op onmisbare wijze bij aan de doelstellingen van de stichting.

Gids, gastvrouw/-heer

Elke week staat deze groep paraat voor de ontvangst van onze bezoekers! De wekelijkse rondgang met individuele bezoekers via de VVV en ook elke bezoekersgroep die gebruik wil maken van onze andere rondleidingen. Onze vrijwilligers zijn gastvrij en beschikken over enorm veel kennis over de brouwerij en het Wyckse. Afgelopen jaar mochten we een ongekend hoog aantal bezoekers ontvangen bij Brouwerij Bosch.


Klusploeg

We prijzen ons gelukkig met een solide groep vrijwilligers die technische werkzaamheden verricht! De klusploeg voert bijna wekelijks met kennis en daad werkzaamheden uit aan het complex, zoals onderhoud aan machines, technische installaties, schilderwerkzaamheden, inrichtingswerkzaamheden, etc. Dat bespaart enorm op het inhuren van bedrijven. De mensen met het oliekannetje, als het ware! 


Poetsploeg

Alles kan nog zo goed voor elkaar zijn, als het complex niet wordt onderhouden, dan verloedert de zaak. En het behoud van het brouwerijcomplex voor de toekomst staat altijd voorop. Wie Brouwerij Bosch heeft bezocht weet dat alles 'spick&span' wordt onderhouden. Een stijlkamer in het brouwershuis moet wekelijks worden onderhouden, zoals zo meer onderdelen van het complex. Niet altijd te zien, maar brood noodzakelijk!


Bestuur

Het bestuur regelt dagelijkse zaken binnen het brouwerijcomplex, zorgt voor deugdelijke begrotingen en maakt beleid voor de toekomst. Recent is er voor € 1.1 mln gerestaureerd, een gelagkamer geoptimaliseerd en fatsoenlijke toiletblokken gemaakt..

Het stichtingsbestuur bestaat uit: Mieke Beaumont, Jean Bovy, Thijs Brand, Rutger Bronsveld, Hubert Defesche, Romano van Hooren en Stefan Vrancken.