De stichting


Om Paul Bosch in zijn levenswerk te ondersteunen werd in 2000 de 'Stichting Stoombierbrouwerij De Keyzer N.A. Bosch' (thans 'Brouwerij Bosch') opgericht. In januari 2008 overleed Paul Bosch en legateerde de brouwerij c.a. aan de stichting.

Het belangrijkste uitgangspunt van het beleid van de stichting is het in stand houden en restaureren van Brouwerij Bosch als industrieel monument. Dat geldt voor de roerende èn de onroerende zaken, zoals bv. het beheer van het oude bedrijfsarchief.

De stichting verzorgt met inzet van vrijwilligers rondleidingen, bierproeverijen en evenementen. De stichting kent geen beloningsbeleid. Inzet van de eigen mensen geschiedt op vrijwillige basis. Jaarlijks bezoeken duizenden mensen Brouwerij Bosch.

In de mouterij is aan de Stichting Maastricht 1867 onderdak verleend voor de stadsmaquette 1867 en in de kelder van de brouwerij huist de Modelspoorvereniging De Percee.

Brouwerij Bosch is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstdoel met inzet van ca. 30 vrijwilligers, gericht op instandhouding c.q. restauratie en onderhoud van het ( industrieel ) erfgoed.  Donaties / (periodieke) giften welkom en in principe fiscaal aftrekbaar. Zie hieronder de V&W 2022 van de Stichting ( klik voor vergroting ).

Fiscaal nummer 809631817               

IBAN NL89 SNSB 0879 6526 59                

BIC SNSBNL2A

Bij tablet of smartphone, klik svp op 'hamburger' voor navigatie naar het onderdeel 'vrijwilligers'.