Aardewerkfabriek Bosch

In het midden van de 19e eeuw waren er meerdere aardewerkfabrieken in Maastricht. Een van de bekendste was van Petrus Regout, de latere oprichter van de Koninklijke Sphinxfabrieken. In de periode 1830-1839, Tijdens de Belgische Opstand was het niet toegestaan Belgische (Zuid-Nederlandse) producten via Maastricht naar het noorden te verhandelen. Dus ging Petrus Regout zelf aardewerk produceren. Andere industriëlen volgden hem, zo ook Nicolaas Antoine Bosch.
Het hoogtepunt van de aardewerkfabriek Bosch lag in de periode 1860-1864. In die tijd werkten er tussen de 100 en 130 personen in de fabriek, waaronder heel veel buitenlanders, zoals ovenstokers, grondstofdeskundigen en technici.
Er werd ook geëxporteerd onder meer naar Nederlands Indië.
Vermeldenswaard is nog dat N.A. Bosch een nieuwe bakoven uitvond, waarmee het mogelijk was om tegelijkertijd verschillende soorten aardewerk te bakken.
Na het overlijden van N.A. Bosch en ten gevolge van de noodzakelijke boedelscheiding werd de fabriek in 1866 gesloten. Op dat moment lagen 75.000 aardewerkobjecten in het magazijn opgestapeld.
Thans is het Bosch-aardewerk bijzonder schaars en slechts in enkele collecties aanwezig. Pierre van de Voort uit Deventer heeft een unieke collectie van 65 objecten. In 2003 en 2019 exposeerde hij delen van deze collectie in de brouwerij.