Slideshow-01 Slideshow-02 Slideshow-03 Slideshow-04 Slideshow-05 Slideshow-06 Slideshow-07 Slideshow-08 Slideshow-09

Stichting

In 2000 wordt de stichting Stoombierbrouwerij de Keyzer N.A. Bosch opgericht door enkele enthousiaste bierologen, die de historische monumentale gebouwen en alle installaties en brouwattributen zorgvuldig voor het nageslacht willen bewaren. Daarnaast wordt voor het publiek de mogelijkheid geboden deze stedelijke stoombierbrouwerij met mouthuis te bezichtigen. Het stichtingsbestuur bestaat thans uit: Eric van Royen, Thijs Brand, Mieke Beaumont, Hubert Defesche en Jean Bovy.
im_kaartje
Het postadres van de Stichting is:

Kommel 26, 6211 NZ Maastricht

U kunt de stichting ook per e-mail bereiken en wel op: info@brouwerijbosch.nl

Op het kaartje hiernaast staat aangegeven waar de brouwerij te vinden is.

De stichting Stoombierbrouwerij de Keyzer N.A. Bosch is een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) met het fiscaal nummer 809631817

EXPLOITATIE-REKENING 2013 VAN STICHTING STOOMBIERBROUWERIJ DE KEYZER N.A. BOSCH

    
    
 

Inkomsten

Uitgaven

saldo

    

Rondleidingen

17500

 

17500

    

Giften/Donaties/Rente

10000

 

10000

    

exploitatie Gelagkamer

20100

11900

8200

    

Bestuur- en admin.kosten

 

3700

-3700

    

Energiekosten

 

2600

-2600

    

Diverse (huisvestings)kosten

 

4300

-4300

    

Vergoedingen

 

7500

-7500

    

Exploitatie onroerendgoed

20100

20200

-100

    

storting Restauratiefonds

 

17500

-17500

Naast de algemene doelstelling als verwoord in het begin van dit hoofdstuk heeft de stichting als extra doelen voor de komende jaren:

  1. 1.       Restauratie van het complex .
  2. 2.       De gelagkamer naar de begane grond brengen, vanwege de bereikbaarheid.
  3. 3.       Verbetering van de sanitaire voorzieningen.
  4. 4.       Verbouwing van de 2e en 3e verdieping  van de directie-woning tot twee woonappartementen.
  5. 5.       Realisering van een micro-brouwerij voor het brouwen van de oude recepten.

In de 2e helft van 2014 zijn subsidie-verzoeken gedaan bij het Nationaal Restauratie-fonds, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht.  Daarnaast lopen ook aanvragen voor bijdragen bij Culturele instellingen, VSB-fonds en Bankgiro/loterij. Sponsor-acties zijn in voorbereiding. Tot slot heeft de positieve exploitatie van de afgelopen jaren geleid tot het vormen van een reserve voor de restauratie van het complex.