Slideshow-01 Slideshow-02 Slideshow-03 Slideshow-04 Slideshow-05 Slideshow-06 Slideshow-07 Slideshow-08 Slideshow-09

Restauratie en verbouwing Brouwerij Bosch in Wyck

Rondleidingen gaan gewoon door!

In september 2015 is gestart met restauratie- en verbouwing van de brouwerij, het mouthuis en de brouwerswoning van Brouwerij Bosch te Wyck. Het werk wordt uitgevoerd om het unieke cultuurhistorische monument te beschermen tegen verder verval. Het werk richt zich deels op de buitenkant van de gebouwen. Daarnaast wordt er verbouwd om de ontvangst van de bezoekers te verbeteren en huurappartementen te realiseren. De werkzaamheden kosten ruim € 800.000,= en duren tot eind 2017.

Restauratie/verbouwing
Op de begane grond is inmiddels gerealiseerd een nieuwe gelagkamer voor het proeven van ambachtelijke bieren. Ook zijn er nieuwe toiletten. De toegankelijkheid van de ontvangstaccommodatie wordt verbeterd door in een te restaureren gevel een representatieve entree te maken. De stijlkamers in de brouwerswoning blijven gehandhaafd. In 2016 is gestart met de realisering van 2 huurappartementen op de bovenste verdiepingen. Sinds augustus 2016 zijn deze klaar voor bewoning. Wonen in een museale omgeving draagt zo bij aan een sluitende financiële exploitatie van het brouwerijcomplex. Mogelijk wordt er op termijn nog een microbrouwerij gerealiseerd, waar bieren naar eigen receptuur worden gebrouwen. De restauratie van de gevelpartijen is momenteel in volle gans.

De gebruikelijke rondleidingen in het brouwerijcomplex gaan tijdens de werkzaamheden gewoon door, net als de geplande proeverijen.

De planontwikkeling en de begeleiding ervan ligt in handen van HVNA ARCHITECTEN B.V. De uitvoering van de bouwplannen geschiedt door Vithebo bouwservice b.v.

Naast de inzet van eigen middelen geschiedt de realisatie m.b.v. subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Limburg, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB-fonds en de Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof. Tevens is er sprake van een lening van de Stichting Elisabeth Strouven/het Nationaal Restauratiefonds.

Brouwerij Bosch
Brouwerij Bosch is het laatste, complete voorbeeld van een Maastrichtse bierbrouwerij laat 19e/begin 20ste eeuw. Een complete brouwerij met mouterij, brouwinstallaties en de originele brouwerswoning. Rond 1900 is de tijd hier stil blijven staan. Dit maakt Brouwerij Bosch tot een uniek industrieel monument voor Maastricht, als gekende brouwersstad. Brouwerij Bosch gaat terug tot 1758. Brouwerij Bosch is gelegen aan de Wycker Grachtstraat 26/26A te Wyck .