Slideshow-01 Slideshow-02 Slideshow-03 Slideshow-04 Slideshow-05 Slideshow-06 Slideshow-07 Slideshow-08 Slideshow-09

Familie Bosch

im_familiebosch1

Nicolaas August (N.A.) Bosch werd geboren op 25 juli 1797, als zoon van de koopman Joannes Bosch (1754-1817) en Thérese Jeukens(1759-1827). Op 21 jarige leeftijd gaat N.A. Bosch in de zaak van zijn moeder, inmiddels weduwe, werken als koopman in koloniale waren. De winkel lag in de Brugstraat no. 1052, welke in die tijd de belangrijkste winkelstraat van Maastricht was.

In april 1820 huwt N.A. Bosch met M.A. Vlieckx(1796-1866). De familie Vlieckx was een vooraanstaande Maastrichtse familie van brouwmeesters, doctors, apothekers, notarissen en kooplieden. Vader Vlieckx was meester van het brouwersambacht en bewoonde het pand Recht Straat no. 253 (thans 61), genaamd “In Den Dobbelle Sleutel”.

im_familiebosch2
De gevelsteen (60x 155 cm) is in 2003 op de cour van de brouwerij is geplaatst. De laatste letters van het woord SLEUTEL zijn verminkt, evenals het jaartal: het getal 8 is duidelijk later ingebeiteld en waarschijnlijk heeft er het getal 7 gestaan, zodat de gevelsteen uit 1730 stamt. Onduidelijk is bij welk pand in de Rechstraat deze gevelsteen vroeger behoorde.
Waar komt nu de naam “De Keyzer” vandaan?

Op 1 maart 1827 komt Hubert Vlieckx, vader van M.A. Vlieckx, te overlijden. In het testament komt o.a. voor: een huis met steenweg, brouwerij, tuin uitkomende in de Gracht straat en aanhorigheden gelegen te Wijck Maastricht op de Regt straat onder No 253 en genaamd den Keizer...

N.A. Bosch wordt nu mede-eigenaar van het huis en de brouwerij in de Rechtstraat (thans nr. 61). N.A. Bosch blijft ook koopman en onderneemt nieuwe industriële activiteiten, zoals een zeep- en zoutziederij en aardewerkfabriek.

In 1857 overlijdt N.A. Bosch. Zijn vrouw, M.A. Vlieckx, overlijdt in 1866. In de eerste jaren is er sprake van een onverdeelde boedel. Uiteindelijk vindt er verdeling plaats over de vijf kinderen Willem Hubert Bosch, Pierre Eugene Bosch, Willem August Bosch, Joseph Bosch en Virginie Bosch.

Willem August Bosch en Joseph Bosch wensen onmiddellijk “uitgetrokken” te worden. De overige drie kinderen wensen hun aandeel onverdeeld te laten. Hubert Bosch neemt dan de leiding van de brouwerij over en er ontstaat dan een vennootschap onder de naam “firma N.A. Bosch”. Om de twee kinderen uit te kopen wordt een aantal activiteiten afgestoten, zoals de aardewerkfabriek, de azijnfabriek en de kaarsenfabriek.

Hubert Bosch is degene die ingrijpende verbouwingen en uitbreidingen realiseert. In 1870 neemt de broer van Hubert, Willem August Bosch de leiding over voor een nieuw te bouwen mouthuis en brouwerij. Willem August Bosch maakt het gereed-komen van de nieuwbouw niet meer mee. Hij overlijdt op 52 jarige leeftijd in 1883.

W.A. Bosch was gehuwd met M.C. Mélotte. Uit dat huwelijk zijn de kinderen Julia en Fernand Bosch. De weduwe Mélotte trouwt in 1886 met de jongere P.A. Ernest Bosch (zoon van Hubert Bosch). Uit het huwelijk van Ernest Bosch en de weduwe Mélotte worden drie kinderen geboren, onder andere Marcel Bosch (1888-1974).

Ernest Bosch wordt dan met de leiding van de brouwerij belast en wordt beherend voogd over de minderjarige kinderen Julia en Fernand Bosch. In 1902 wordt de dan 21 jarige Fernand Bosch mede-eigenaar van de brouwerij. Fernand en Ernest hadden conflicterende karakters, welke de brouwerij niet ten goede kwamen. In 1913 greep de familie in en belastte Marcel Bosch (1888-1974), zoon van Ernest Bosch met de leiding van de brouwerij. Tot die tijd had Marcel Bosch gewerkt bij de stoomhoutzagerij van zijn vader Ernest Bosch. Hij had dus geen ervaring met het brouwwezen maar werkte zich snel in. Talrijke notitieboekjes in het bedrijfsarchief zijn daar voorbeelden van. Uiteindelijk verkrijgt Marcel Bosch ook de eigendomsaandelen van Julia en Fernand Bosch.

In 1970 wordt gestopt met de bierproductie, in 1971 worden de boeken gesloten.

Na de dood van Marcel Bosch in 1974, wordt zoon Paul Pierre Alfred Bosch eigenaar van de brouwerij met de bijbehorende brouwerswoning aan de Rechtstraat. Het is de verdienste van Paul Bosch dat het complex aan de Wycker Grachtstraat behouden is gebleven. Tientallen jaren was hij daar dagelijks aanwezig om te werken aan de instandhouding van de monumentale gebouwen en de originele brouwapparatuur. Paul P.A. Bosch overleed op 3 januari 2008 in de leeftijd van 88 jaar en is bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats Oostermaas te Maastricht.

Paul Bosch bepaalde in zijn testament dat de unieke voormalige brouwerij en het mouthuis ook na zijn dood behouden diende te blijven en legateerde deze, samen met de brouwerswoning, aan de Stichting Stoombierbrouwerij de Keyzer N.A. Bosch.