Slideshow-01 Slideshow-02 Slideshow-03 Slideshow-04 Slideshow-05 Slideshow-06 Slideshow-07 Slideshow-08 Slideshow-09

Aardewerkfabriek Bosch

im_aardewerk
Voor velen onbekend, maar de familie Bosch was niet alleen actief op het terrein van het brouwen van bier. N.A. Bosch heeft tegenover het brouwerijcomplex aan de Wycker Grachtstraat in 1853 een aardewerkfabriek opgericht.
In het midden van de negentiende eeuw waren er meerdere aardewerkfabrieken in Maastricht. Een van de bekendste oprichters ervan was Petrus Regout, de latere oprichter van de Koninklijke Sphinxfabrieken. In de periode 1830-1839, tijdens de Belgische Opstand was het niet toegestaan Belgische (Zuid-Nederlandse) producten via Maastricht naar het noorden te verhandelen. Petrus Regout zag daarin aanleiding om zelf aardewerk te gaan produceren. Andere industriëlen volgden hem. Zo ook N.A. Bosch.

Het hoogtepunt van de aardewerkfabriek Bosch lag in de periode 1860-1864. In die tijd werkten er tussen de 100 en 130 personen in de fabriek, waaronder heel veel buitenlanders, zoals ovenstokers, grondstofdeskundigen en technici.

Er werd ook geëxporteerd onder meer naar Nederlands Indië.

Vermeldenswaard is nog dat N.A. Bosch een nieuwe bakoven uitvond, waarmee het mogelijk was om tegelijkertijd verschillende soorten aardewerk te bakken.

Na het overlijden van N.A. Bosch en ten gevolge  van de noodzakelijke boedelscheiding werd de fabriek in 1866 gesloten. Op dat moment lagen 75.000 aardewerkobjecten in het magazijn opgestapeld.

Het Bosch-aardewerk is bijzonder schaars en slechts in enkele collecties aanwezig. Pierre van de Voort uit Deventer heeft een unieke collectie van 65 objecten. In 2003 stelde hij deze collectie ten toon in de brouwerij .

Aardewerk van N.A. Bosch is herkenbaar aan de onderstaande stempels.

zegel zegel zegel