Slideshow-01 Slideshow-02 Slideshow-03 Slideshow-04 Slideshow-05 Slideshow-06 Slideshow-07 Slideshow-08 Slideshow-09

Transport

´╗┐Onderstaand een impressie van de transportmiddelen die in de loop der tijd zijn gebruikt:
im_transport1
im_transport2
im_transport3
im_transport5

im_transport4
´╗┐Deze kaart geeft aan waar en hoeveel afzetpunten in Nederland waren. Vervoer van bier geschiedde via de waterwegen en later ook via het spoor.