Slideshow-01 Slideshow-02 Slideshow-03 Slideshow-04 Slideshow-05 Slideshow-06 Slideshow-07 Slideshow-08 Slideshow-09

Brouwen / Kuiperij

Voor de levering van het in brouwerij Bosch geproduceerde bier aan cafés is nog lang gebruik gemaakt van houten vaten. Voor het onderhouden van de vaten bezat de brouwerij een kuiperswerkplaats of kuiperij. Met de overstap van houten naar aluminium biervaten werd de kuiperij vrijwel geheel ontmanteld en gingen veel authentieke kuipersgereedschappen verloren.
im_kuiperij2Werklui bezig op de cour. De installaties en biervaten werden door het personeel van de brouwerij onderhouden.
im_staanderOp de voorgrond links tegen de muur: een vijzel om een vat in wording samen te trekken.
im_bierEen impressie van gereedschappen in de werkplaats van de kuiperij.

In haar streven om de kuiperij in oude staat terug te brengen werd de stichting Stoombierbrouwerij de Keyzer N.A. Bosch ondersteund door het Industrion. Dit in Kerkrade gevestigde museum voor industrie en samenleving stond in 2004 een grote collectie kuipersgereedschappen af, die indertijd verzameld waren door de Limburgse brouwers. Daarmee en na bestudering van literatuur over het in de lage landen bijna uitgestorven beroep van kuiper kon de herinrichting van de kuiperij ter hand worden genomen. Voorjaar 2006 werden de werkzaamheden voltooid. Bij de rondleiding kunnen de bezoekers het resultaat aanschouwen; ze wanen zich dan in een compleet ingerichte kuiperswerkplaats zoals die honderd jaar geleden moet hebben uitgezien. Zij krijgen uitleg over het gebruik van meetinstrumenten, gereedschappen en werktuigen met aansprekende namen als fatsoenmal, blaaidissel, haalmes, kroosschaaf, ruimijzer en kuiperspaard. Naast deze voor Nederland unieke verzameling worden uiteraard ook de bewaard gebleven biervaten van Brouwerij Bosch getoond. Losse duigen, bandijzers en een vat in wording laten weinig aan de verbeelding over.